รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

จาก wikipedia
(เปลี่ยนทางจาก อิทธิพล คุณปลื้ม)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
A.jpg

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

อิทธิพล คุณปลื้ม

วันเข้ารับตำแหน่ง

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันเกิด/สถานที่เกิด

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M INTERNATIONNAL จาก GOLDEN GATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประวัติการทำงาน ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง

 • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒)
 • นายกเมืองพัทยา ๒ สมัย (สมัยที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕) (สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๗) (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙)
 • ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (สาย๒)
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) (สาย๑)

คติพจน์ในการทำงาน

มุ่งมั่น จริงใจ เสมอต้นเสมอปลาย